مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1397 - جلد سوم
ارائه خدمات به شرکتهای مالک واگن براساس مدل کانو با مطالعه موردی در راه آهن اصفهان
نادر ابوطالبیان
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (639 KB)
بررسی تأثیر تعدیل کنندگی تخصص حسابرس بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری
زهرا کریمی قلعه جوق، عبدالمجید دهقان
8-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (762 KB)
تجدید نظردرمدل گستره فکری و بررسی استفاده از آن در یک تیم مدیریتی شرکتی
شهریار موبدی
19-30
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1714 KB)
سودمندی ارزش منصفانه حسابداری برای استفاده کنندگان صورت های مالی
مریم میرزایی، زهرا گلچین، زهرا زارعی
31-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (546 KB)
بررسی سطح عدم اطمینان و ارزش نگهداری وجه نقد
حمید رزمی ، لیلا رمضانپور
42-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1018 KB)
ارزیابی تاثیر ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآورانه با به کار گیری DEA و FAHP
محسن انوری ، علیرضا انوری
56-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1083 KB)
تاثیر حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی بر سطح پاسخگویی مالی شرکت ها
مجید مرادی ، سارا رخشان
67-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (534 KB)
پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده رگرسیون منطقی (تحلیل تشخیصی چند گانه بر حسب شاخص صنعت)
فرهاد دهدار، علی ابراهیمی، حمید رضا اصیلی
79-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (762 KB)
عوامل موثر بر رضایت شغلی و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS (مورد مطالعه: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی آذربایجان شرقی)
صدیقه سرابی نژاد، اکبر ولیزاده اوغانی، راهب سرابی نژاد
89-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (654 KB)
اثر سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی بر ریسک سیستماتیک در صنعت خودرو و ساخت قطعات
محمد حسن قلیزاده ، مهدی مشکی میاوقی، علی فروتن کل محله
99-111
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (979 KB)
شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی هیئت مدیره در سازمان ها
سیدمانی صدرائی ، نرگس پوردهباشی
112-119
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (469 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکترمهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
 1. دکتر حمیدرضا فیلی
 2. دکتر حسین علی امینی خواه
 3. دکتر پیمان اکبری
 4. دکتر جواد جهان
 5. بهنام ابراهیمی
 6. محمد صادقی خوانساری
 7. مهدی نبی پورافروزی
 8. دکتر حمید نهاردانی
 9. کمال الفتی چقاگلانی
 10. بهنام ابراهیمی
 11. حمیدرضا ایزدی
 12. رضا دهقان
 13. مسعود نوری
هیئت داوران

دکتر مرتضی عسگرانی

دکتر علیرضا زارع

دکتر محمد سرچمی

دکتر میثم کرمی پور

دکتر محمد هومانی فراهانی

دکتر ایوب سبحانی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر متینه مقدم