مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1397
بررسی روابط موجود بین محافظه کاري به عنوان يکي از ويژگي هاي بارز گزارشگري مالي و خطر ورشکستگي در بورس اوراق بهادار تهران
آرش رازانی
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (694 KB)
بررسی رابطه بين محافظه کاری در گزارشگری مالی و ساختار مالكيت از موضوعات مهم حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار تهران
فیروزه فریادرس ، زینب سلگی ، معصومه کرمعلی
13-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (805 KB)
بررسی ارتباط نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایران ( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری طی دوره 1390-1370)
رامین قادری مقدم ، عطاءالله رفیعی آتانی، وحید باران زهی
24-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (817 KB)
تاثیر توان اعتباری بانک بر نوسان پذیری و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری کشور
مرجان نوه حسینی، حمیدرضا حبیبی، نوروز نوراله زاده
37-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (618 KB)
تاثیر محدودیت های مالي بر مسئولیت اجتماعي شرکت ها
حمید رزمی، پریناز جهاني
45-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (937 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکترمهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. دکتر حمید نهاردانی
  6. رضا دهقان
  7. مرتضی عسگرانی
  8. محمد هومانی فراهانی
  9. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی

بهنام ابراهیمي

بهمن قادری

بهنام مرادخانی ملال