پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1397 - جلد دوم
تاثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی هوش هیجانی (مورد مطالعه: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)
سید احمد حسینی ، مرتضی اصغری علایی
1-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (964 KB)
خودشیفتگی مدیران، مزایا و معایب
سعید شهبازی
22-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (618 KB)
بررسی رابطه بین استرس شغلی و رضایت شغلی با تمایل به ترک خدمت (مطالعه موردی بیمارستان های دولتی شرق استان گلستان)
عليرضا مزيدي ، رضا نظری خان ببين
30-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (744 KB)
بررسی تاثیر اهرم مالی و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سپیده کمالی راد، محمدصادق جعفرزاده بی شک
41-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (492 KB)
بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری با نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مرتضی خانلاری، وحید صیادی
51-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (919 KB)
ارزیابی نقش واسطه ای عشق به برند و تصویر برند در شکل گیری تبلیغات دهان به دهان در صنعت پوشاک
علی یاوری ، سید سیامک موسوی
67-76
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (605 KB)
بررسی تأثیر موازنه‌ بین سودآوری و فروش‌های آتی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
افسانه شفیعی داشبلاغ، مرتضی خانلاری
77-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (812 KB)
تاثیر اقتصاد کلان بر پارامتر حسابداری و حسابرسی
حسن معینیان ، اسد راستین
91-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (897 KB)
مدیریت و ارزیابی ارزش ها و نگرش های شخصی پرسنل مراکز بهداشت نسبت به پاسخگویی اجتماعی و زیست محیطی در شهر ایرانشهر
ذبیح الله شیروانی فرح آبادی، الهام دامنی، الناز دامنی، نسیمه محمدی
108-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (429 KB)
بسترسازی شهر الکترونیک
سعید شهبازی، سید فرهاد حسینی
115-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (556 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. حمید خادم مسجدی
  6. حمید نهاردانی
  7. رضا دهقان
  8. مرتضی عسگرانی
  9. محمد هومانی فراهانی
  10. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی