پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398
بررسی تاثیر برند و تبلیغات ترکیبی بر نگرش مشتریان محصولات کامپیوتری
علیرضا میرعمادی، ناهید امینی، شایان خان کرمی
1-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1016 KB)
ارتباط ابعاد سیرت نیکوی مدیران و رفتار شهروندی ¬سازمانی با نقش میانجی جوّاخلاقی سازمانی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام
فائزه آقائی میبدی
26-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1022 KB)
تأملی بر روابط میان مؤلفه‌های رهبری معنوی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری
فاطمه همتیان، محمدصادق قلی زاده، علی سیاح پور
45-58
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (796 KB)
تبیین مزیت متدها و تکنیک‌های مدیریت نوآوری
علی‌محمد مندگاری بامکان
59-74
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (724 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکترمهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. حمید نهاردانی
  6. رضا دهقان
  7. مرتضی عسگرانی
  8. محمد هومانی فراهانی
  9. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی