پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395 - جلد اول
تاثیر عدالت سازمانی و بهره وری منابع انسانی بر کیفیت زندگی کاری در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
روح اله شاکریان، محمود قربانی
1-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (586 KB)
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حیدر قادری
15-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (524 KB)
نقش مدیران در بهبود مهارت شغلی کارکنان
حمیدرضا سوداگر، زهرا رحمانی، مریم فیروزه، هاجروطن دوست
27-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (539 KB)
چگونگی توسعه توانمندی نیروی انسانی
معصومه ریحانی شیروان، جواد افشین
35-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (568 KB)
بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی بر تنوع محصولات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهدی افشار، رضا فلاح
45-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (636 KB)
بررسی ارتباط بین تجربه مدیریت و عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت عرضه عمومی اولیه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سید علی اکبر موسوی امیری، آرزو جلیلی
53-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (668 KB)
بررسی روش های تامین مالی در واحدهای اقتصادی و انتخاب مناسب ترین روش با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران
بابک جمشیدی نوید، حدیث ربیع بیگی
60-68
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (498 KB)
بررسی رابطه بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری با رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک های ملی شهر کرمان)
هومان کشاورزی، سجاد شمسی گوشکی
69-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (670 KB)
بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر افشاء سرمایه فکری (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
سید اصغر هاتفی
81-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (836 KB)
تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر خلق نوآوری سازمان (مورد مطالعه: کارکنان وزارت کار کشور)
سید محمدتقی حسینی، امیر بابک مرجانی
97-115
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1047 KB)
بررسی مقایسه ای توان تکنیک های شبکه عصبی مصنوعی و MDA در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سعیده هدایتی شاهدی، محمد میرمحمدی صدرآبادی
116-133
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1808 KB)
برنامه ریزی محصولات زراعی با هدف تعیین الگوی کشت با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آرماني فازي
حسین بدیع برزین، ابوذرپرهیزکاری، زهراغفاری مقدم
134-145
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1116 KB)
پژوهش کاربردی در حسابداری : تفسیر و تحلیل
ملک تاج ملکی اسکویی
146-154
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (522 KB)
توسعه گردشگری و نقش آن بر معیشت مردم ایلام
بابک جمشیدی نوید،بهزاد لطیفیان، نسرین آقاکشی زاده
155-165
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (560 KB)
بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت سازمانی معلمان مدارس متوسطه اول نا حیه 2شهر کرمان، در سال تحصیلی95-94
افسانه فاتحی مرج، هدایت تیرگر
166-173
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (659 KB)
بررسی تأثیر اجزاء صنایع فرهنگی (صنایع دستی، مطبوعات و سینما) بر رکود تورمی در ایران
محبوبه عامریان، نوشین خانی قریه گپی، هادی دادخواه
174-185
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (662 KB)
ارتباط بین سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقش رتبه حاکمیت شرکتی بر این رابطه
حمید رضا رضوی ایردموسی
186-201
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (775 KB)
مدیریت ذخایر ارز خارجی
رویا دارابی، محمد زمانی
202-215
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (701 KB)
کیفیت افشاء اجباری، مالکیت داخلی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهران حسینی
216-240
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1021 KB)
بررسی ارتباط کیفیت افشا، ساختار مالکیت و تأخیر در گزارشگری سود با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بیژن خزدوزی، آرش جهانگیری
241-252
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (838 KB)
اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی پس از تحریم با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در صنعت نفت و گاز
فرامرز نصری، بشیر مهدوی
253-260
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (589 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. حمید خادم مسجدی
  6. حمید نهاردانی
  7. رضا دهقان
  8. مرتضی عسگرانی
  9. محمد هومانی فراهانی
  10. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی