پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1396-جلد سوم
رسمیت سازمان تابعی از اجرای سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9001 : 2008
الهام عسکری چترودی، مسعود پورکیانی
1-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (943 KB)
تحلیل تاثیر عوامل کلان اقتصادی- فاکتورهای ویژه بانکی بر نقدینگی بانک ها در ایران
حسینعلی امینی خواه، سید یحیی ابطحی، سید مصطفی میرمحمدی
14-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1175 KB)
عوامل درون شرکتی و درماندگی مالی بر مبنای تحلیل عاملی: شواهدی از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عبدالمجید عبدالباقي عطاآبادی ، ندا حاج حیدری
42-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (770 KB)
تاثیر عوامل درون سازمانی بر جذب منابع بانکی در بانک ملی شهر اصفهان
احمدرضا اخوان صراف، صاحبه پارسانژاد گوهری
56-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (538 KB)
سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمانی
علی عبدی جمایران، الهه حسینی، میثم تحسیری، سهیلا اسلامی
67-76
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (590 KB)
مطالعه تاثیر تمرکز سرمایه بر رابطه بین هزینه های نمایندگی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
علی مالک ، ایوب یغمائی علیشاه
77-87
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (722 KB)
تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمندسازی کارکنان با میانجیگری سکوت سازمانی (مورد مطالعه:مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان)
محمد نبی احمدوند ، رضا تقوایی
88-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (860 KB)
مروری بر مفهوم محافظه کاری در حسابداری و مدل های سنجش آن
علی بیات ، مجید محمدی
101-118
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1173 KB)
حسابرسی عملکرد مدیریت
سید ابوالفضل برهانی سبزوار
119-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (602 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر حمید نهاردانی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. حمید خادم مسجدی
  6. حمید نهاردانی
  7. رضا دهقان
  8. مرتضی عسگرانی
  9. محمد هومانی فراهانی
  10. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی