پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396- جلد دوم
حسابداری مسئولیت های اجتماعی
محمد رضایی ، مهران مختاری
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (534 KB)
بررسی عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک با نقش میانجی مدیریت تحول (مورد مطالعه : شرکت آب و فاضلاب استان گیلان)
امیرحسین اکبرپور
13-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (841 KB)
بررسی رابطه بین قابلیت‌های نظام حسابداری و اثربخشی شعب بانک ملت کرمان
حلیمه رحمانی ، امیر رضا رمضان زاده
28-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (594 KB)
بررسی تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی (مطالعه موردی: استان مازندران)
رمضان رضائیان ، منیره ولی پور
36-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (742 KB)
بررسی اثرپذیري ریسک سقوط سهام از پرداخت سود نقدي در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران
زینب بصيري ، حسن عطري ، حسين عابدي
49-64
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (744 KB)
مروري بر مدیریت و هموارسازي سود بورس اوراق بهادار تهران
زینب خدائی قيه چمن ، علی بيات
65-82
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1060 KB)
تعیین نقش معنویت محیط کار بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان)
سیدعلی علوی نسب ، علی یعقوبی پور
83-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (664 KB)
بررسی اثرات اقتصادی کسب و کارهای فرودگاهی بر رشد گردشگری منطقه
یوسف نوری
94-103
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (783 KB)
بررسی و تبيين رابطه بين فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنيسون و بلوغ سازمانی (مطالعه موردي: شرکت برق منطقهاي خوزستان)
قائم آقائی
104-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (712 KB)
بررسی تأثیر عوامل تعیین‌کننده راهبرد کسب‌وکار صادرات سبز بر مزیت و عملکرد رقابتی شرکت های صادراتی
کمال قلندری ، توحید طلایی ، علی اطهری بیرق
113-128
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1772 KB)
شناسایی تاثير ارتباطات سازمانی بر توانمندسازي کارکنان و کارآفرینی سازمانی
نورمحمد یعقوبی ، مهتا جودزاده ، حفصه ریيسی شهرویی ،گل بهار پورانجنار
129-140
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1034 KB)
بررسی اثر سیاست تقسیم سود شرکتها بر مدیریت درآمد آنها در بازار سرمایه ایران (مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
روح الله حیدری ، علیرضا اسکندری، فرحناز اورجعلی زاده
141-152
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (774 KB)
رابطه بين اندازه و استقلال هيأت مدیره و تأخير گزارش حسابرسی در بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
معصومه شاهمرادی ، عبدالصمد خلعتبری ، محمد اشرفی پور
153-159
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (842 KB)
نقش گزارشات حسابرسی شده صورت هاي مالی و تاثير آن در ارزش سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پيروز جوانميري
160-170
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (437 KB)
بررسی ارتباط بين مدیریت سود واقعی و ریسک سقوط قيمت سهام در طی مراحل چرخه عمر در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حيدر محمدزاده سالطه ، حسن محمودیه
171-187
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (766 KB)
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در ايران
ولي اله آقاجري ، محسن آقاجري
188-197
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (632 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر حمید نهاردانی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. حمید خادم مسجدی
  6. حمید نهاردانی
  7. رضا دهقان
  8. مرتضی عسگرانی
  9. محمد هومانی فراهانی
  10. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی