مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396 - جلد چهارم
بررسی رابطه بین کسب دانش و تمایل به کارآفرینی در بین دامپروران استان ایلام
محمدجواد فتاحی ، سیدمحمود حسینی ، امیر علم بیگی
1-13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (771 KB)
بررسی و تعیین عوامل موثر در موفقیت بازاریابی در شرکت های صنایع غذایی (مطالعه موردي شركت نیکوطعام مهر)
مهوش قاضی شیراز
14-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1002 KB)
فساد اداری و عوامل مؤثر بر بروز آن (مطالعه موردی : پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری)
مهران رفیعی ، محمد اسمعیل رستمی نیا
32-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (574 KB)
طراحی مدل استراتژيک بازاریابی فيلم های سينمايی مبتنی بر روش گراندد تئوری
محمدرضا اسماعیلی ، مرضيه حبيبی
42-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (835 KB)
بررسی تاثير مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: شرکت ملی حفاری ایران)
نادره السادات نجفی زاده ، عبدالصمد استاد
53-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (496 KB)
بررسی اثربخشی کنترل داخلی در مجموعه مالی و اقتصادی یک نهاد دولتی
حسین عیسایی ، حسن زارع
60-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (946 KB)
حق‌الزحمه حسابرسان و کیفیت حسابرسی
سید ابوالفضل برهانی سبزوار
74-83
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (614 KB)
استقلال حسابرس، چرایی و چگونگی آن
سید ابوالفضل برهانی سبزوار
84-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (537 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکترمهدی اسماعیلی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
 1. دکتر حمیدرضا فیلی
 2. دکتر حسین علی امینی خواه
 3. دکتر پیمان اکبری
 4. دکتر جواد جهان
 5. بهنام ابراهیمی
 6. محمد صادقی خوانساری
 7. مهدی نبی پورافروزی
 8. دکتر حمید نهاردانی
 9. کمال الفتی چقاگلانی
 10. بهنام ابراهیمی
 11. حمیدرضا ایزدی
 12. رضا دهقان
 13. مسعود نوری
هیئت داوران

دکتر مرتضی عسگرانی

دکتر علیرضا زارع

دکتر محمد سرچمی

دکتر میثم کرمی پور

دکتر محمد هومانی فراهانی

دکتر ایوب سبحانی

دکتر شهاب بهرامی

دکتر متینه مقدم