پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397 - جلد چهارم
نگاهی نقادانه به فناوری در سازمان بر اساس رویکرد پست مدرن
اکبر اعتباریان ، محمدعلی جهان تاب
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (771 KB)
تاثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام
مرتضی بهینه، محمدرضا عباسی آستمال
13-22
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (854 KB)
بررسی مزیت رقابتی و اثر بخشی تولید محتوای کیفی در بازاریابی
سجاد گلیان ، ندا قاسمی
23-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (645 KB)
بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری بیش تر از اندازه و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عاطفه سجودی
30-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (657 KB)
تأثیر صداقت رفتاری ادراک شده بر اعتماد کارکنان به سرپرست (کارخانه قند میاندوآب)
امین داداشی
42-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (873 KB)
بررسی تاثیر فشار کاری حسابرسان برکیفیت حسابرسی
مهدی طهرانچیان، یونس بادآور نهندی، میر حافظ امیر آزاد
52-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1000 KB)
افشای اطلاعات صورت های مالی و تاثیر آن بر عدم تقارن اطلاعاتی
ابوالفضل شادابی ، مهدی درویشان
67-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (685 KB)
بررسی رابطه بین هزینه های کیفیت و بهای تمام شده محصول (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)
عبدالرضا محسنی، حمیده رضایی
73-82
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (798 KB)
نقش یادگیری سازمانی درایجاد تحول و نوآوری در دانشگاه فرهنگیان اصفهان
مرضیه بزرگی، مهرداد باغبانی ، فرشته توان
83-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (714 KB)
بررسی تأثیر القای خلق بر پدیده پلک زدن توجهی در افرادی با هوش هیجانی بالا و پایین
فاطمه بیگلری، حسن صبوری مقدم ، جلیل باباپور خیر الدین
94-103
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (835 KB)
بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) بر وفاداری مشتریان با نقش تعدیلگر توانمندسازی (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی)
محبوبه خوبیان ، مهدی خوبیان ، علی حسین زاده
104-120
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1109 KB)
بررسی تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمان با توجه به نقش متغیرهای تعدیلگر اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی
رضا سپهوند، محمودرضا اسماعیلی، ابولفضل علیزاده، محمد محمدظاهری
121-138
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1421 KB)
بررسی تاثیر تعلق خاطر کاری بر عملکرد رفتاری کارکنان بیمارستان های پارس آباد مغان
یاسر ملکی ، قادر وظیفه دمیرچی
139-147
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (660 KB)
رابطه ویژگی های شرکت و ویژگی های موسسه حسابرسی با سطح کلی افشاء
محمد علی عطایی شریف
148-163
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (769 KB)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تعیین‌کننده در پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه‌ریزی استراتژیک اداره کل آموزش ‌و پرورش شهرستان‌های استان تهران
آذر خشنود ، زهرا لبادی
164-182
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1058 KB)
واکاوی نقش پارک علم و فناوری در دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار
مصطفی قاسمی
183-189
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (524 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. حمید خادم مسجدی
  6. حمید نهاردانی
  7. رضا دهقان
  8. مرتضی عسگرانی
  9. محمد هومانی فراهانی
  10. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی