پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1397 - جلد دوم
بررسی تاثیر رهبری معنوی بر توانمند سازی روانشناختی با نقش میانجی دلبستگی شغلی (مورد مطالعه: مدیران مدارس متوسطه شهرستان نیشابور)
محمد جوادی زاده، سید عباس حسینی، علی اکبر جوادی زاده ، سمیه سالاری نژاد
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (868 KB)
بررسی نقش برخی از جنبه های اصول راهبری بر تبیین روش های تصمیم گیری تأمین مالی برون سازمانی شرکت ها
احسان قدردان ، پرستو کریمی نصرت ، روژین صالحی آزاد
12-25
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (765 KB)
فراموشی سازمانی؛ چالش مهم مدیران در عصر جدید کسب و کار
نجمه واسطه
26-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1029 KB)
رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود با نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران
ابراهیم نویدی عباسپور ، طاها امجد
39-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1110 KB)
بررسی رابطه بین رشد فروش و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
علی پاشایی، بیژن عابدینی
55-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (851 KB)
بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر رابطه بین یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسن عطری، حسین عابدی ، حسین دلاور خشکلات
64-84
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1336 KB)
رتبه بندی شاخص های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (مطالعه موردی: ناحیه صومعه سرا)
عفت ضیا ، علیرضا استعلاجی ، نصرالله فلاح تبار
85-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (820 KB)
بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر توانمندسازی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان کمیته امداد امام خمینی ره استان خراسان رضوی)
یوسفعلی حسن زاده، مهدی خوبیان، علی حسین زاده
98-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1096 KB)
بررسی و مطالعه تطبیقی سیاست های مالی پولی دولت در بودجه 5 سال اخیر
علیشیر طاهری، خدیجه حقیقی، فرزاد زارع
113-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (556 KB)
اثر مرحله بلوغ چرخه عمرشرکت ها بر مسئولیت اجتماعی شرکتی
رویا استبرقی، فاطمه صراف
123-132
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (715 KB)
ارزش آفرینی و خلق اقیانوس آبی در حسابداری مدیریت
عبدالرضا محسنی، آمنه رئیس زاده
133-141
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (704 KB)
بررسی رابطه بین خرید اظهارنظر حسابرسی و چرخش شریک حسابرسی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار‌ تهران
علیرضا فضل زاده، مرتضی خانلاری، مریم پیلیپا
142-155
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (820 KB)
بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود بر فرصت های سرمایه گذاری در شرایط عدم قطعیت جریان نقد
نرگس جعفری، مهدی دسینه، فاطمه مریدی، بیژن عابدینی
156-163
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (670 KB)
تأثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی((IFRS بر محافظه کاری غیرشرطی: مطالعات تجربی در اسپانیا
سحربخشی، علیرضا صالحی امین
164-170
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (557 KB)
طراحی مدل بومی سرمایه‌ی اجتماعی و تبیین نقش آن در اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی: دیدگاه مدیران اداری استان لرستان)
علی میر، نرگس جوزی
171-184
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (678 KB)
بررسی رابطه بین سبک های رهبری با نشاط سازمانی در بین امدادگران جمعیت هلال احمر شهر کرمان
درصدف باسری، زهرا زین الدینی میمند
185-198
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (634 KB)
بررسی رابطه شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
آرزو سادات حسین زاده مقدم
199-205
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (597 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. حمید خادم مسجدی
  6. حمید نهاردانی
  7. رضا دهقان
  8. مرتضی عسگرانی
  9. محمد هومانی فراهانی
  10. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی