پوستر مجله
مرور و دریافت اصل مقالات
مجله علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1395
آسیب های شبکه های اجتماعی
علی خیجی، امیرحسین سعیدی مقدم، حامد سندگل موخر، هادی سمیعی پاقلعه
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (809 KB)
انقلاب کیفیت در ژاپن
مسعود بختیاری ، سیّد سینا معصومی، وحید شریفی
10-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (416 KB)
ارتباط بين رشد و بازده غير عادي سهام و ضريب واكنش سود در بورس اوراق بهادار تهران
حسین ساقی
15-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (731 KB)
بررسی عوامل مؤثر بر قصد رفتار مشتریان از خدمات بانکداری همراه شعب بانک ملی استان خراسان رضوی
ولی اله پورکیان، ملیحه پورکیان، الهه پورکیان، روح اله پورکیان
22-34
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1080 KB)
شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در سازمانها
شیرین امینیان
35-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (720 KB)
آزمون فرضیه ترکیب توزیع ها(MDH) در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد یوهانسون- یوسیلیوس
هاتف حاضری نیری
41-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1119 KB)
بهره وری و عوامل مؤثر بر آن
نصرالله هوشيار
52-57
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (710 KB)
بررسی تأثیر جریان های نقد آزاد بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بیش سرمایه گذاری
وریا احمدی، فرزاد ناصری، علی نعیمی
58-67
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (973 KB)
بررسی ارتباط بین ویژگی های هیئت مدیره و سود تقسیمی با تأکید بر جریان های نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
وریا احمدی ، علی نعیمی، فرزاد ناصری
68-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (981 KB)
بررسی رابطه ارزیابی عملکرد با عملکرد شغلی و سبک های تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه 2 کرمان
نرگس فرودنیا، زهرا زین الدینی میمند
89-94
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (713 KB)
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برسبک مدیریت تعارض(مطالعه موردی:سازمان دفاعی استان تهران)
محمد جواد سبحانی فر، علی زارعی
95-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1180 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دکتر حمید نهاردانی سرکار خانم فتاحی 2538-3663
هیئت تحریریه
  1. پیمان اکبری
  2. جواد جهان
  3. محمد صادقی خوانساری
  4. مهدی نبی پورافروزی
  5. حمید خادم مسجدی
  6. حمید نهاردانی
  7. رضا دهقان
  8. مرتضی عسگرانی
  9. محمد هومانی فراهانی
  10. اکبر ویسمرادی
هیئت داوران

میثم کرمی پور

محمد سرچمی

متینه مقدم

ایوب سبحانی