قوانین کپی رایت و انتشار

قوانین کپی رایت و انتشار

 

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

 

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان پس از ارسال مقاله، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند **"فرم واگذاری حق نشر **"را تکمیل و به صورت فایل به ایمیل نشریه ارسال نمایند. 

مجله به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا پیوند به متن کامل مقالات خود را می دهد و خوانندگان برای استفاده از آنها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می باشند.

موازین قانونی و اخلاقی در نشر مقالات :

نشریه از پذیرفتن مقالات به چاپ رسیده در نشریات داخلی یا خارجی یا در حال بررسی امتناع ورزیده و نویسنده(گان) باید در تعهد نامه خود به این نکته اشاره کنند که مقاله به صورت هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده یا به چاپ نرسیده است و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی برای مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

چاپ مقاله ای که قبلاً در همایش ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات منتشر شده است  بلا مانع می باشد امّا ضروری است که مراتب با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام گردد.

کلیه نویسندگان مقاله از ارسال آن مطلع بوده و فرم تعهد نامه مقاله باید حاوی امضاء همه نویسندگان باشد:

مسؤولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی تمامی افراد بر عهده نویسنده مسؤول می باشد.

مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر با توجه به میزان مشارکت آنان، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش درصورت عدم ذکر نام ایشان در صفحه عنوان و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده(گان) است.

مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.

اصول‌کلی:

مجله در پذیرش یا عدم پذیرش مقالات، آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی، استنادی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند.

مسؤولیت صحت و سقم منابع و مطالب چاپ شده در هر صورت بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله خواهد بود.

مجله از پذیرش مقالاتی که بر اساس استانداردهای موجود دارای سرقت معنوی (علمی-ادبی)  باشد، خودداری می نماید. ضمناً این مجله اصول copyright  را نیز رعایت می کند.

مطالب مقاله نبایدکپی از مقالات مشابه باشد و نویسندگان مقاله، در صورت استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده های منتشر شده یا منتشر نشده فرد یا افراد دیگر، بایستی به روش مناسب، استناد نموده و منبع را ذکر نمایند و یا با کسب اجازه در موارد ضروری باشد.

****بارگزاری و ارسال مقاله به مجله و همچنین دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده رایگان می باشد.****